PLANY ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/18 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci realizują poniższe zajęcia:

Licencjat

I rok – lektoraty, W-F oraz Rynek pracy

II rok – Rynek pracy

Magisterskie

II rok – lektoraty

 

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się 4 XII 2017.

Zajęcia oznaczone w planie jako "Nankiera + nr sali" będą odbywać się w budynku przy pl. Nankiera 15b, natomiast "Piasek + nr sali" w budynku przy Św. Jadwigi 3/4 po drugiej stronie rzeki.

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
13.00-14.30 dr J. Kos
Synagoga
Nankiera 141
       
15.00-16.30 mgr T. Duda
Wprowadzenie do judaizmu
Nankiera 141
       
16.45-18.15 mgr T. Duda
mgr J. Budzik
J. hebrajski
Nankiera 141
Nankiera 140
       
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00

 

 

1 poł. sem.
dr A. August Zarębska
J. ladino
Piasek 106

mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 104

 
11.15-12.45  

I poł. sem.
prof. L. Ziątkowski
Historia Żydów w XIX w. (wykł.)
II poł. sem.
dr K. Liszka
Muzea i zbiory żyd.
Nankiera 140

I poł. sem.
dr K. Liszka
Animacja społ.-kult.
II poł. sem.
dr A. August-Zarębska
Ladino
Piasek 107

I poł. sem.
dr. A. Jagodzińska
Diaspory żyd.
II poł. sem.
prof. L. Ziątkowski
Żydzi na Śląsku
Piasek 104
 
13.00-14.30 dr A. Jagodzińska
mgr M. Jaremków
Wprowadzenie do studiów żyd.
Nankiera 140
dr K. Liszka
Filozofia żyd.
Piasek 107
dr K. Kijek J. Lisek
Seminarium licencjackie
Piasek 107
mgr M. Szajda
Stosunki polsko-żydowskie
Piasek 104
mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 108
15.00-16.30

mgr T. Duda
mgr J. Budzik
J. hebrajski
Nankiera 140
Nankiera 141

mgr U. Berman
 J. hebrajski
Nankiera 107

dr A. Jagodzińska
Translatorium hebr.
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 106
Piasek 107
dr M. Bułat
Translatorium jidysz
Piasek 104

dr. J. Lisek
J. jidysz
Piasek 104

16.45-18.15 dr M. Jóźwiak
Historia Żydów w starożytności (ćw.)
Nankiera 140
dr M. Bułat
Wykład mongraficzny
Nankiera 141
dr K. Liszka
Szoa
Piasek 108
2 poł. sem. – dr A. Jagodzińska
Teoria i praktyka przekładu
Piasek 104
dr K. Kijek
Metodologia badań jud.
Piasek 106
18.30-20.00 I poł. sem.
dr M. Jóźwiak
 Historia Żydów w starożytności (wykł)
mgr K. Koprowska
J. jidysz
II poł. sem.
dr K. Liszka
Muzea i zbiory żyd.
Nankiera 140
mgr K. Koprowska
J. jidysz
Nankiera 141
mgr Ł. Krzyszczuk
J. hebrajski biblijny
Piasek 106
  dr A. Kłos
Dziedzictwo żydowskie
Piasek 108
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00     dr A. August-Zarębska
J. ladino
Piasek 106
   
11.15-12.45   I poł. sem.
dr hab. L. Rzymowska
Teoria komunikacji
II poł. sem.
prof. Wodziński
Cmentarz żyd.
Piasek 104
dr A. Kałużna
J. jidysz
Piasek 106
   
13.00-14.30   dr K. Kijek
Historia Żydów w XIX w. (ćw.)
Piasek 104
dr A. Jagodzińska
Translatorium hebr.
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 106
Piasek 108
   
15.00-16.30   mgr K. Koprowska
J. jidysz
Nankiera 140
dr A. Jagodzińska
J. hebrajski
Piasek 104
   
16.45-18.15   mgr U. Berman
J. hebrajski
Nankiera 140
dr A. Jagodzińska
Literatura nowohebrajska
Piasek 104
   
18.30-20.00   dr J. Kos
Synagoga
Nankiera 140
Nankiera 140
mgr Ł. Krzyszczuk
J. hebrajski biblijny
Piasek 104
   
CZWARTEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
11.15-12.45       dr A. August-Zarębska
J. ladino
Piasek 104
prof. M. Wodziński
dr J. Lisek
Seminarium magisterskie
Piasek 106
13.00-14.30       prof. M. Wodziński
dr K. Szymaniak
Seminarium magisterskie
Piasek 106
mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 104
15.00-16.30 dr K. Kijek
Wykład monograficzny
Piasek 104
    mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 106
 
16.45-18.15 dr S. Smolarz
Literatura biblijna (ćw +wykł.)
Piasek 104
    1 poł. sem.
dr K. Kijek
Źródła do badań historii i kultury Żydów
Piasek 106
 
18.30-20.00